Veiling Blonde d'Aquitaines De Roodheuvel
nadere informatie over het vee volgt